චිත්‍ර ශිල්පීන්

ප්‍රවීණ චිත්‍ර ශිල්පී අනුර විජේවර්ධන පිළිබඳවයි……

ප්‍රවීණ චිත්‍ර ශිල්පී අනුර විජේවර්ධන පිළිබඳවයි…… චිත්‍රකතා නිර්මාණය, වෙළඳ දැන්වීම් ක්ෂේත්‍රය, නාට්‍ය රඟපෑම(මුල් කාලයේ), දැන්වීම් නිරූපණය යන කාර්යයන්හි නිරත වූ ඔහු නිර්මාණය කල එක් චිත්‍රකතාවක් පාඨකයන් අතරේ ‘මේඝ’ යක් ලෙසින්…Continue readingප්‍රවීණ චිත්‍ර ශිල්පී අනුර විජේවර්ධන පිළිබඳවයි……

චිත්‍ර ශිල්පීන්

තලංගම ජයසිංහ

දිවයිනේ ජේෂ්ඨතම ප්‍රවීණ චිත්‍රශිල්පී, චිත්‍රකතා ශිල්පී, කාටූන් ශිල්පී හා මාධ්‍යවේදී තලංගම ජයසිංහ දිවයිනේ ජේෂ්ඨතම ප්‍රවීණ චිත්‍රශිල්පී, චිත්‍රකතා ශිල්පී, කාටූන් ශිල්පී හා මාධ්‍යවේදී තලංගම ජයසිංහ යන් පිළිබඳව පළකරනු ලැබූ ලිපිවලින් උපුටාගත්…Continue readingතලංගම ජයසිංහ

චිත්‍ර ශිල්පීන්

අනුර ශ්‍රීනාත්

චිත්‍රශිල්පි, චිත්‍රකතා නිර්මාණ ශිල්පි අනුර ශ්‍රීනාත් 1972 ආරම්භ කරන ලද ‘සතුට’ චිත්‍රකතා පත්‍රයට පසුව අලෙවි වාර්තා තබමින් 1975 වසරේ බිහි වූ ශ්‍රී ලංකාවේ අතිශය ජනප්‍රිය “සිත්තර” චිත්‍රකතා පත්‍රයට 1979 දී…Continue readingඅනුර ශ්‍රීනාත්