චිත්‍ර ශිල්පීන්

ජානක ඉලුක්කුඹුර

චිත්‍රකතා ලොවේ “රිදී ඉර” ජානක ඉලුක්කුඹුර…. 1976 දී “ඥාණාර්ථ ප්‍රදීපය” සඟරාවේ, ළමා ප්‍රදීපය සඟරාවට ළමා චිත්‍ර, කෙටි කතා සහ ප්‍රහේළිකා ඉදිරිපත් කරමින් , අනතුරුව ‘කලා සඟරාව’ ට චිත්‍රකතාවක් ද අඳිමින්…Continue readingජානක ඉලුක්කුඹුර

චිත්‍ර ශිල්පීන්

ටෝරස් ගෙනා ඇන්ටන් බී. පෙරේරා

1975 වසරේ බිහි වූ ශ්‍රී ලංකාවේ අතිශය ජනප්‍රිය සහ විශාලතම අලෙවි වාර්තා තැබු “සිත්තර” චිත්‍රකතා පත්‍රයේ සමාරම්භක චිත්‍ර ශිල්පියකු ලෙස ‘ටෝරස්’ චිත්‍ර කතාව නිර්මාණය කරමින් චිත්‍ර කතා ලොවට පිවිසෙන කේ.…Continue readingටෝරස් ගෙනා ඇන්ටන් බී. පෙරේරා